Школа інтелектуальних видів спорту

Головним тренажером для розвитку інтелекту використовується гра Ґо, унікальність якої доказана дослідженнями японських учених-медиків.

Головною метою Школи є розвиток інтелекту учнів,  самореалізація творчої особистості вихованців школи через спортивно-тренувальну діяльність та досягнення високих результатів у ряді інтелектуальних видів спорту. Головним тренажером для розвитку інтелекту використовується гра Ґо, унікальність якої доказана дослідженнями японських учених-медиків. Також, на початковому рівні, використовуються достатньо популярні у нас шахи і шашки та ряд маловідомих в Україні ігор, які своїм позитивним впливом на дитину не поступаються їм, і мають свої особливості у впливі на розвиток інтелекту. До них, зокрема, належать: рендзю, Отелло (реверсі), стратего, сьоги, сянці. В навчальному процесі передбачається також і варіативна складова, яка дає можливість кожному педагогу проявляти свій особливий педагогічний підхід до реалізації завдань школи та застосовувати в навчальному процесі ще більшу кількість інтелектуальних ігор.

Навчання в школі проходять в групах, які мають такі спеціалізації:

Групи загального розвитку та початкової спортивної підготовки – ведуть заняття педагоги Шевчук Оксана Борисівна та Мовчан Ореста Миколаївна. На сьогоднішній день більша частина учнів Школи займаються в групах загального розвитку та початкової спортивної підготовки, які вивчають різні ігри, і лише декілька груп більш досконало вивчають гру Ґо, яка, власне кажучи, і дає найбільший розвиваючий ефект.

Групи спеціалізованої спортивної підготовки:
а) з виду спорту Ґо – веде заняття заслужений тренер України з Ґо Качановський Володимир Олександрович;
б) з шахових видів спорту (шахи, сьоги, сянці та інші) – веде заняття Качановський Михайло Олександрович (за сумісництвом).

Також, на початковому рівні, використовуються достатньо популярні у нас шахи і шашки та ряд маловідомих в Україні ігор:  рендзю, Отелло (реверсі), стратего, сьоги, сянці. Всі ігри позитивно впливають на розвиток логічного мислення, уважності, розвитку дрібної моторики рук (що є запорукою загального розвитку дитини), посидючості та культури спілкування.

Досвід, набутий в процесі інтелектуальних ігор є важливою складовою формування здатності ефективно міркувати та вчитися. А це, в свою чергу, є важливим чинником, що впливає на успіх в подальшому житті.

В навчальному процесі передбачається також і варіативна складова, яка дає можливість кожному педагогу проявляти свій особливий педагогічний підхід до реалізації завдань школи та застосовувати в навчальному процесі ще більшу кількість інтелектуальних ігор.

Навчальні групи в школі поділяються за рівнями підготовки:

ico1

Початковий рівень

Групи, які в основному складаються з вихованців 6-9 років і проходять початкову підготовку з різних інтелектуальних ігор

ico2

Основний рівень

Навчально-тренувальні групи, в яких займаються в основному вихованці 9-14 років, що успішно пройшли початкову підготовку та успішно просуваються в спортивній кар’єрі і виконують нормативи спортивних розрядів

ico3

Вищий рівень

а) Групи спортивного вдосконалення, в яких займаються вихованці 14-17 років, що успішно пройшли основний рівень підготовки, та виконали нормативи 1-го розряду або кандидата в майстри спорту України;    б) Групи вищої спортивної майстерності, в яких займаються вихованці 17 років і старші, які вийшли на рівень майстра спорту України

Повний навчальний цикл розрахований, як правило, на 12 років, після завершення якого вихованці ШІВС отримують офіційний документ про закінчення позашкільного навчального закладу, а найбільш талановиті випускники Школи продовжують займатись в групах вищої спортивної майстерності (ІV ступінь навчання) з широким використанням Інтернету для тренувань та занять методами дистанційного навчання. Викладачі Школи інтелектуальних видів спорту продовжують тренерський супровід своїх випускників і в подальшому їхньому спортивному житті.

Основні принципи діяльності

Найголовніше в організації навчально-виховного процесу школи – особистісно-орієнтована взаємодія педагога та дитини

В ході навчально-пізнавальної діяльності, в якій вихованець повинен відшукати сенс, вибрати творчий момент, вміти давати критичну оцінку своїм діям. Таке завдання неможливо вирішити тільки на рівні знань та репродукції. В процесі гри формуються основи абстрактного тактичного та стратегічного мислення, такі необхідні для успішного оволодіння програмним матеріалом в загальноосвітній школі.

Проведення занять у формі змагань

Між учнями групи, а також загальних змагань між учнями різних груп швидко виявляють спортсменів: тих, кого цікавить не лише задоволення від процесу гри, а й висока результативність. Конкурентна змагальна боротьба, бажання досягти вищих результатів стимулює учнів до інтенсивніших тренувань, що приводить до кращого розвитку інтелекту учнів.

Ґо в ігровій формі навчає умінню міркувати

Критичне мислення зазвичай описується як процес, що йде від оцінки ситуації до побудови логічних висновків і висунення гіпотез. З іншого боку, міркування – це процес більш високого рівня, що включає також аналіз ситуації, котра вимагає ухвалення рішення, і вибір дії, яку потрібно зробити в цій ситуації, тому здібність до міркувань є більш загальним навиком, який використовується при ухваленні всіх щоденних рішень, що виникають при взаємодії людей. Таким чином, здатність ефективно міркувати – це первинний чинник, що впливає на успіх або відсутність успіху в житті кожної конкретної людини. При грі в Ґо для вибору кожного ходу потрібно подолати ряд логічних ступенів, які аналогічні тим, що потрібні при рішенні завдань звичайного життя.

Педагоги Школи інтелектуальних видів спорту

Качановський Володимир Олександрович

керівник Школи інтелектуальних видів спорту, заслужений тренер України з Ґо (спортивна підготовка з виду спорту Ґо).

Мовчан Ореста Миколаївна

керівник гуртка (робота з групами загального розвитку та початкової спортивної підготовки)

Оксана Шевчук

керівник гуртка (робота з групами загального розвитку та початкової спортивної підготовки)

Педагог

керівник гуртка (робота з групами загального розвитку та початкової спортивної підготовки)

Закрыть меню