Інноваційна за всіма характеристиками модель Рівненського міського Палацу дітей та молоді дала можливість логічно відокремити з існуючої інфраструктури, на базі структурних підрозділів, Профільні спеціалізовані центри із стратегічних напрямів позашкільної освіти, основним ресурсним забезпеченням яких є: кваліфіковане кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, програмне забезпечення, які накопичувалися впродовж багатьох років діяльності структурних підрозділів ПДМ.

Головна мета діяльності центрів: накопичення та розповсюдження інформації щодо діяльності ПДМ з стратегічних напрямків позашкільної освіти в місті, країні тощо.

Профільні школи синтезують освітні послуги з допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти; клуби, секції, гуртки сприяють розвитку творчих інтересів, здоровому способу життя, організації вільного часу та дозвілля дітей та молоді. А, спираючись на широке коло громадськості та використовуючи власний потенціал як фактор дієвого впливу на дорослих через партнерство, волонтеріат, networkihg, заклад створив комунікативний контент та потужний eventing.

Етнокультурний центр

Етнокультурний центр створено з метою: виховання повноцінної творчої особистості на основі вивчення історико — культурної спадщини свого краю, українського народу та надбань світової культури; збереження, відродження та популяризації етнокультурної спадщини Рівненського Полісся; координації зусиль організацій, установ, творчих спілок та об’єднань міста й області з дослідження традиційної народної культури краю.

Екологічний центр

Екологічний центр – структурний підрозділ Рівненського міського ПДМ, основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем. Екологічний центр здійснює навчання і виховання вихованців у позаурочний час. 

Театр-студія

Театр – одна з найбільш наочних, видовищних, яскравих та емоційно насичених форм естетичного відображення дійсності, живий охоронець культурних традицій, «гармонія розуму та почуттів».

До профільного центру Театр-студія входить: театр-студія «Маленький принц»,  молодіжний театр «Від ліхтаря», театральна лабораторія «ВідСутність»

Закрыть меню