Школа народного танцю

Надаємо можливость розкрити свої здібності та реалізувати мрії через традиції народного танцювального мистецтва

Головна мета  Школи народного танцю – створити сприятливі умови для учнів в здобутті профільного навчання та початкової професійної освіти, надати можливості розкрити свої здібності та реалізувати мрії через здійснення соціальної діяльності, сценічної практики.

Завдання Школи народного танцю (ШНТ)

  • виявлення обдарувань та здібностей дітей до занять хореографічним мистецтвом;
  • всебічний гармонійний розвиток особистості шляхом використання кращих традицій народного танцювального мистецтва;
  • розвиток моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самовдосконалення;
  • забезпечення рівних можливостей а отриманні профільної професійної підготовки та початкової освіти;
  • організація безперервного навчання в одному закладі;
  • сприяння у соціально-сценічній практиці учнів школи шляхом участі у  концертній, фестивально-конкурсній діяльності.

Структура та предметне забезпечення Школи народного танцю

Початковий рівень

5-7 років (0-2 клас)

img-dancing3

Основний рівень

8-12 років (3-7 клас)

img-dancing2

Вищий рівень

13-15 років (8-9 клас)

img-dancing1

Дисципліни — хореографія, партерна  гімнастика сценічна практика в ансамблі «Дружба», підготовчий склад ансамблю

Дисципліни — класичний танець, народно-сценічний танець, технічна майстерність, трюкова підготовка, сценічна практика  в ансамблі «Дружба» молодший склад ансамблю, середній склад ансамблю

Дисципліни — класичний танець, народно-сценічний танець, технічна майстерність, трюкова підготовка, індивідуальна пальцева техніка(пуанти), сценічна практика  в ансамблі «Дружба», старший склад ансамблю, випускники  ШНТ

Умови набору

Набір дітей в ШНТ здійснюється з п’ятирічного віку в підготовчий клас школи.  Зарахування дітей відбувається без конкурсної основи. Для учнів зарахованих на навчання надається випробувально -адаптаційний період 2 місяці, після якого учні при низькому рівні засвоєння навчального матеріалу можуть бути відраховані. Впродовж І семестру до школи можливий добір дітей різного віку, які мають початкову хореографічну освіту та переходять з інших колективів  відповідного спрямування. (за наявності місць у класі).

Школа надає додаткові освітні послуги (ДОП) в клас-студії. До навчання в клас-студію зараховуються діти віком 4,5 роки, такі діти навчаються у клас-студії та опановують відповідну освітню програму розроблену з урахуванням психофізичних можливостей дітей. З батьками дітей укладається угода про надання освітніх послуг терміном 1 навчальний рік. Діти, які завершили навчання у клас-студії  переводяться в підготовчий клас ШНТ.

Батьки зарахованих дітей заповнюють заяву відповідного зразка, облікову картку учня ШНТ, та надають копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку про стан здоров’я дитини про відсутність протипоказань на фізичні навантаження.

Закрыть меню